THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9:00-17:00

CÁC NGÀY NGHỈ LỄ 2018

Tháng 1
– Thứ Hai, ngày 01 tháng 01 năm 2018

Tháng 2

– Thứ Tư, ngày 14 tháng 02 năm 2018 (29 Tết âm lịch Việt Nam)

– Thứ Năm, ngày 15 tháng 02 năm 2018 (30 Tết âm lịch Việt Nam)

– Thứ Sáu, ngày 16 tháng 02 năm 2018 (Mùng 1 Tết âm lịch Việt Nam)

– Thứ Bảy, ngày 17 tháng 02 năm 2018 (Mùng 2 Tết âm lịch Việt Nam)

– Chủ nhật, ngày 18 tháng 02 năm 2018 (Mùng 3 Tết âm lịch Việt Nam)

– Thứ Hai, ngày 19 tháng 02 năm 2018 (Mùng 4 Tết âm lịch Việt Nam)

– Thứ Ba, ngày 20 tháng 02 năm 2018 (Mùng 5 Tết âm lịch Việt Nam)

Tháng 4

– Thứ Tư, ngày 25 tháng 4 năm 2018 (Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch)

– Thứ Hai, ngày 30 tháng 4 năm 2018 (Ngày Giải phóng miền Nam)

Tháng 5

Thứ Ba, ngày 01 tháng 5 năm 2018 (Ngày Quốc tế Lao động)

Tháng 9

Thứ Hai, ngày 03 tháng 9 năm 2018 (nghỉ bù Ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9)​