Cán bộ Đại sứ quán

Danh sách cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines

(Cập nhật ngày 17/10/2017)

Văn phòng Sứ quán​

1. Ông LÝ QUỐC TUẤN
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền
Điện thoại: +63-2-521-6843, máy lẻ 101
Fax: +63-2- 526-0472
Email: vnembph@yahoo.com

2. Ông ĐINH HỮU PHÚC
Bí thư thứ nhất (Lãnh sự)
Điện thoại: +63-2-524-0364; +63-2-521-6843, máy lẻ 109
Email: adoc670@gmail.com

3. Ông NGUYỄN ANH DŨNG
Bí thư thứ hai (Thư ký Đại sứ, Quản trị)
Điện thoại: +63-2- 521-6843, máy lẻ 101
Fax: +63-2-526-0472
Email: vnembph@yahoo.com

4. Ông NGÔ TUẤN ANH
Bí thư thứ hai (Chính trị, Đa phương)
Điện thoại: +63-2-525-2837
Email: ngoanh.mofa@gmail.com

5. Ông NGUYỄN TUẤN LINH
Bí thư thứ hai (Văn hoá, Báo chí, Giáo dục)
Điện thoại: +63-2-254-3862
Email: linhnguyen.plp@gmail.com

6. Ông VŨ QUANG MINH
Bí thư thứ ba (Kinh tế, Kế toán)
Điện thoại: +63-2-536-5631
Email: minhdenkiev@gmail.com

7. Bà NGUYỄN HỒNG HẠNH
Tùy viên
Điện thoại: +63-2-521-2844
Email: hanh.nguyen.mofa@gmail.com

Văn phòng Tùy viên Quốc phòng

1. Đại tá NGUYỄN VĂN HÙNG
Tùy viên Quốc phòng
Email: vndaplp@gmail.com

2. Thiếu tá PHẠM THANH TRÀ
Phó Tùy viên Quốc phòng
Fax: +63-2- 528-4076
Email: atdao2014@yahoo.com

Văn phòng Thương vụ

Bà VŨ VIỆT NGA
Tham tán Thương mại
Điện thoại: +63-2-404-3659
Fax: +63-2-404-3661
Email: ngavuv@moit.gov.vn; ph@moit.gov.vn